I samarbete med Halmstad Energi och Miljö har vi nu varit i nyheterna på Västnytt,
där Bo Pedersen och Gunnar Thelin berättar om askåterföring.


 

Artikel om askåterföring från SVT-s webbsida, Hallandsnytt

Halmstad
Aska återförs till skogen
Publicerad 9 juni 2008 - 16:28
Uppdaterad 9 juni 2008 - 16:31

Tusentals ton med aska transporteras inte längre i onödan mellan Halmstad och Vimmerby. Det är askan från Halmstads kraftvärmepannor som numera hamnar i skogen utanför Skedala och som därmed ger skogen lite extra näringstillskott.

Aska återförs till skogen
Askan från Halmstads kraftvärmepannor har i flera år tippats på Skedalatippen och därefter fraktats till östkusten. Energibolaget HEM har nu insett att det är en ohållbar hantering ur miljöhänseende, och har därför anlitat en privat entreprenör som i samarbete med Skogsstyrelsen sprider ut askan i skogen, där den fungerar som näringstillskott.

Sjuttonhundra ton aska, resterna av dom senaste tre årens flisförbränning i Halmstad Energi och Miljös kraftvärmepannor. Nu måste askan tas om hand, sedan några veckor pågår ett arbete med att sprida den i skogarna kring Skedala utanför Halmstad.

Tidigare har askan transporterats tvärs över landet till Vimmerby, en hantering som Halmstad Energi och Miljö nu kommit fram till inte är försvarbar ur ett miljöhänseende. Dels rör det sig om en lång transport helt i onödan, dels är askan ett effektivt gödningsmedel som gör större nytta i den skog där bränslet en gång hämtades.

Men här handlar det alltså om aska från fliseldning, enligt Bo Pedersen som sköter spridningen analyserar man askan tillsammans med Skogsstyrelsen så att inga skadliga ämnen hamnar i naturen. Det är också skogsstyrelsen som bestämmer vart askan ska spridas.

Källa: SVT