Gunnar Thelin (Ph.D. i växtekologi och docentkompetent i kemiteknik) fungerar som miljökonsult åt Askungen Vital.

Vi samarbetar för att kontinuerligt utveckla och förbättra både askåterföring på olika nivåer, allt från teknikutveckling till utbildningsverksamhet och opinionsbildning.

Gunnar Thelin gör utredningar och undersökningar av miljöeffekter av olika verksamheter och bedriver forskning, utveckling och utbildning inom sitt verksamhetsområde.

Det är Gunnar som säkerställer våra askanalyser och provtagningar.


 
Vi har lång erfarenhet av askåterföring. För att sluta det kretslopp man påbörjar när man utvinner energi ur skogsråvara, måste askan återföras till skogen.