Klicka på bilden ovan och läs broshyren om vår verksamhet. (Pdf)

 
     
   
  Klicka på bilden ovan och titta på filmen om vår verksamhet!  
Du som skogsägare är den som har mest nytta av att återföra askan till skogen. De ämnen som trädet tagit upp medan det växte finns kvar i askan när trädet har bränts i ett värmeverk eller massabruk. Det är en resurs som allt för ofta går förlorad.

Ämnen som kalium, fosfor, bor och koppar är livsviktiga för att din skog skall vara i balans. Det tillför du din skog på ett billigt sätt genom att återföra askan till skogen. Du hjälper mark och vatten att komma i balans och du kommer att se att både träden och faunan kommer att må bättre, både på kort och på lång sikt.

Tillförsel av kalium och spårämnen tas upp av träden vilket gynnar utvecklingen och vitaliteten. I vissa bestånd kan man även få tillväxtökning.
Den största och direkt synbara effekten är att pH-värdet går upp, vilket innebär mindre försurning.

 

Se nedan på ett exempel från en mosse strax utanför Ljungby i Småland. Vi spred 6 ton aska på halva mossen 2011 och lämnade den andra halvan av mossen, för att kunna se vilken skillnad det gjorde efter en tid. De två första bilderna nedan visar hur den ospridda mossen såg ut 2013.

 

    
På de nästa två bilderna nedan ser du det askade området. Det man inte ser på bilderna är att det också är en massa skott av björk, sälg och asp där det askats, så skillnaden kommer att vara ännu större på sommaren. Vilken effekt!
    
   
   
      
 
Vi har lång erfarenhet av askåterföring. För att sluta det kretslopp man påbörjar när man utvinner energi ur skogsråvara, måste askan återföras till skogen.