Alla våra skogsmaskiner är små, smidiga och lätta för att åstadkomma minsta möjliga spår i skogen och för att undvika att skada trädens bark.


 

Rottne F10 D
Denna spridare köptes nyproducerad från Rottne år 2018. Det är en ombyggd skotare.
Vi har själva designat ombyggnaden med balja och spridare, så denna maskin är unik och finns bara hos oss med dator och GPS.

Spridaren har 8 st. 600 mm breda hjul, så att vikten blir jämt fördelad och den är ändå smal nog för att lätt gå igenom skogens stickvägar.
Den är utrustad med miljömotor, steg 4, som släpper ut minsta möjliga CO2.

   

Rottne F10 B
Denna spridare köptes nyproducerad från Rottne år 2016. Det är en ombyggd skotare.
Vi har själva designat ombyggnaden med balja och spridare, så denna maskin är unik och finns bara hos oss med dator och GPS.

Spridaren har 8 st. 600 mm breda hjul, så att vikten blir jämt fördelad och den är ändå smal nog för att lätt gå igenom skogens stickvägar.
Den är utrustad med miljömotor, steg 3, som släpper ut minsta möjliga CO2.

Rottne F10
 

John Deere 810 -09
Den här spridaren köptes ny och togs i bruk den i april 2009. Det är en John Deere 810 (den minsta maskinen John Deere har).
Det är en ombyggd skotare, med spridare och balja. Denna maskin är som F9 unik och har också dator och GPS.
Den har 8 st. 600 mm hjul, så vikten är jämt fördelad och den är smal nog till att gå igenom skogens stickvägar. Den är utrustad med miljömotor, som släpper ut minsta möjliga CO2.

 

Bandvagnen
Bandvagnen är en ombyggd militärbandvagn med ett litet spridaraggregat och balja.
Den är speciellt utvecklad för att gå på dikade torvmarker. Denna maskin öppnar helt nya möjligheter för att få tillväxt på redan störda torvmarker och på det viset kan man få en väsentlig tillväxt på mark som uppfattas som obruklig. Bandvagnen kommer lätt fram på ställen där en vanlig maskin sjunker ned, därför är det ingen risk för körskador och skadliga ändringar av vattenflöden.

   

Växelflak
Vi har 18 växelflak. I dessa transporterar vi den färdighärdade askan ut i skogen. Flaken ställs av i nära anslutning till spridningsområden, där spridaren kör till och från och lastar askan på sin maskin.
Vi har många flak för att inte transportör och spridararbetare skall behöva sinka varandra med att vänta på tomma eller fulla flak.

 

Vi har lång erfarenhet av askåterföring. För att sluta det kretslopp man påbörjar när man utvinner energi ur skogsråvara, måste askan återföras till skogen.