Skogsbränsleuttag och askåterföring
 – nu och i framtiden

Växjö universitet 6/10-2008

 


Den här dagen hade Energikontoret Sydost arrangerat ett seminarium för kommuner, Länsstyrelsen, energiproducenter, leverantörer till energibranschen, skogssällskap, entreprenörer och andra intresserade. Det var en lång rad av talare, så tiden mellan 09.00-17.00 var fullproppad med information och diskussioner om hur man bäst använder biobränsle och återanvänder askan. Se länk http://www.energikontorsydost.se/uppdrag/byggnader/radar/askseminarium.php

Det var ett väldigt stort intresse för askåterföring. Både Växjö Energi och E.on Värme Sverige som var talare, berättade att Askungen Vital AB återför aska till skogen och vi fick mycket beröm, vilket vi är både stolta över och tacksamma för.

Askungen Vital AB var sist ut att visa hur askan återförs till skogen och efter nästan en timme i buss från Växjö till spridningsområdet var det inte så mycket tid kvar för att berätta och diskutera det praktiska, men alla var engagerade och diskuterade ivrigt, vilket är underbart som entreprenör att vara med om och väldigt lärorikt. Vi visade även vår lilla maskin som kan gå på torvmark och det var mycket uppmärksamhet på denna.


Det pratades mycket om ekonomi och vinster i företagen, det är ju ett måste att företagen skall försöka öka vinsterna för att verksamheterna skall överleva.

Vi lever i ett samhälle där man tar ut mycket resurser från naturen. Skogen är en storleverantör av biobränsle och massaved till energiproduktion och pappersbruk. Kraven på effektivitet växer i takt med regeringens miljömål för energibranschen, som kräver att energikällan skall vara förnybar och inte fossil.

Skogsbruk är inte bara kronor och ören utan också långsiktig planering och miljötänkande. Det måste finnas moral och sunt förnuft med när man hanterar jordens resurser. Vi har alla ett ansvar för att sluta kretsloppet så vårt samhälle kan bli hållbart.

Att utarma skogen är som att såga av den gren vi sitter på…

Alla visioner om att Sverige skall ha halverat sitt beroende av fossila bränslen år 2020
http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/62/80/bf5c673c.pdf bygger ju på att det skall användas mera biobränsleenergi. Alltså skall det tas ut mera bränsle från skogen under de kommande åren. Om man inte skall ta ner mera skog än det växer upp måste skogen få tillskott av näring, eller som minimum inte ta ut mera näring än vad man återför. Se www.ekobalans.se
Det är ingen tvekan om det är dyrare att sprida askan i skogen än att lägga den i en hög, det säger ju sig själv. Askhantering är en längre och mera kostsam hantering (Se askåterföring, askberedning, askanalys, transport). Men vi måste lägga tillbaks askan i skogen och underhålla vår viktigaste resurs.

Askungen Vital AB är de enda som är helt oberoende av tillhörigheter till skogsbolag, eller som bara hanterar askåterföring till skog och inte har några andra användningsområden för askan.
Vi hanterar hela processen från att askan lämnar värmeverken och bruken tills dess att askan är ute i skogen. Vi kan bara detta… eller med andra ord; Vi är specialister.

Vi sprider till ALLA markägare utan att se på vilken skogsförening de tillhör, bara de har haft samråd med skogsstyrelsen om askåterföring. Att vi jobbar ihop med skogsstyrelsen gör att de i deras planering kan samla områden, så vårt co2 utsläpp från transporterna minskar och därmed blir så miljöriktig som möjligt.

Nu får vi bara sätta vår lit till de som sitter på pengarna och att de som beslutar politiskt tar sitt förnuft till fånga och ser långsiktiga lösningar som är bra för Sverige och hela vår värld.

Vi ser fram emot flera sådana seminarier över yrkes- och tillhörsgränser, då det är genom samarbete och kunskapsutbyte vi skall rädda vår natur.


Stort tack till alla som lyssnade på oss och får att vi fick vara med på denna dag.

Med vänliga hälsningar
Askungen Vital AB

 

 

            
 

This year, the driver ambitious, the choice is clear. Tag heuer replica watches classic. In this new version of the stunning elation modern, I went through a major update. Suit actor was a white face new version, please wear a blue stripe red famous drive, white and classic Le Mans 1970 film excellent. The Porsche 917 Gulf driving scenes of his, in tag heuer replica watches, real estate department insisted on giving Joe Siffert including a driving tag heuer replica watches chronograph suits overall also natural to him. Always, 24 hours, Heuer representatives of many set up by TAG that has been proud to wear the watch company logo and officially in tag heuer replica sale rally champion and rider, Switzerland Joe Siffert, is famous it was the first of. Of course, Steve Monaco dressed in his wrist has contributed to its popularity. The replica watches uk style, ultra-modern of them, becomes one of the deviation complete popular TAG Heuer among the artwork traditional, however, it is not the only reason. The history of reshaping watchmaking by tag heuer replica watches Square case,. It mark design watchmaking aesthetics, the Chronomatic Calibre 11 innovative giant that, and Square case blue, bold - it started in 1969, is equipped with micro-rotor rewind Chronograph Automatic it first new era of.