Artikel i tidningen Skogen
 

Det är goda tider för biobränsleuttag och det görs i stor utsträckning. I artikeln vi länkar till nedan berättar en skogsägare om varför han ville ta ut biobränsle. Men tyvärr blir askåterföring oftast nämnd som en liten parantes.

Det ligger till så här; Askungen Vital AB  har i ca 10 år har återfört ungefär 800 ton om året i Kalmarregionen, och  vi  har nu även Kalmar Energis aska från Moskogens Värmeverk.

Så - Alla skogsägare i Kalmarregionen, kontakta Askungen Vital eller Skogsstyrelsen, då är ni säkra på att få  näringsrik biobränsleaska, och därmed driva ett hållbart skogsbruk.

 VÄLKOMNA alla skogsägare!

 
Artikel i tidningen Skogen om GROT-uttag och askåterföring.
Källa: www.skogen.se