Södra Skogsägarnas skogsdag
i Skinnarlyngen utanför Ullared
20/5-2010

 


Askungen Vital var inbjudna att medverka i Södra Skogsägarnas skogsdag i Skinnarlyngen utanför Ullared. Södras föreningsstämma ägde rum i Falkenberg den 19-20 maj och själva skogsdagen tillbringades i solskenet ute på ett hygge i Skinnarlyngen och hade inriktning på biobränsle.

Det som förevisades var askåterföring, GROT-körning, stubbrytning och plantering med grävmaskin.

På askåterföringsplatsen var det skogsskötselchefen Göran Örlander från Södra och Henrik Pedersen som informerade om askåterföring och svarade på publikens frågor. Det var en mycket intresserad publik som hade många kloka och intressanta frågor. Det diskuterades en del om ifall man trodde att det var hållbart att ta ut så mycket från skogen utan att ge något tillbaka.
Alla var helt överens om att askan måste tillbaka till skogen för att man skall kunna bibehålla  en hållbar skogsproduktion och för att sluta kretsloppet.Den sista punkten på programmet var information från Göran Örlander och Urban Blomster,
VD på Södra Skogsenergi. Det var en välbesökt skogsdag, ca 250 personer var med ute i skogen och fick en inblick i hur askåterföring går till och hur biobränslehanteringen fungerar.

Med vänliga hälsningar

Henrik Pedersen
Askungen Vital AB


HAR DU FUNDERINGAR OM HUR ASKÅTERFÖRING FUNGERAR ?

Vi arrangerar gärna skogsdagar för värmeverk, skogsföreningar, kommuner etc.
Kontakta oss på tfn. Henrik Pedersen 070-31 21 740, Bo Pedersen 070-31 21 730