Skogsstyrelsens konferens
”Hållbara utsikter för skogen”
i Växjö den 16-17 mars
 

 


Som inbjudna föreläsare på konferensen ”Hållbara utsikter för skogen” kom vi till Växjö Konserthus den 16/3. Vi var väldigt spända på vad dagen skulle bjuda på för spännande information.

Vi fick verkligen mycket och olika information. Det som var mest intressant var att så många olika ämnen blev belysta, från så många olika håll, otroligt spännande och informativt.

Eskil Erlandsson var en av talarna och han framstod som väldigt engagerad och insatt i mycket runt frågorna om skogen nu och i framtiden. Det känns bra att ha en sådan man på denna post!

 


 Eskil Erlandsson framstod som väldigt engagerad i skogens framtid

 

I frågestunden efter Eskil Erlandssons inlägg, blev det en del frågor och vi fick chansen att fråga om regeringen hade några planer för att göra det mera ekonomiskt gynnsamt att lägga askan tillbaka i skogen. Eskil Erlandsson svarade att det inte kom på tal att ge skattehöjningar i dessa tider... -Men skattelättnader då?,frågade vi. Vi fick inte något svar på detta, men hoppas att vi har fått upp regeringens ögon för att askåterföring inte görs i det omfång som det borde för att vara ett hållbart skogsbruk. Det kommer att behövas ändringar på politisk nivå, innan alla som bör återföra sin biobränsleaska, faktiskt också gör det. Det kräver ekonomiska styrmedel!    

 


Gunnar Thelin fick tillfälle att prata med Eskil Erlandsson

 

Tyvärr var Eskil Erlandsson inte på plats den 17:e mars, då vi (på skakande ben) framförde vår presentation. Vi kände att vi fick väldigt bra respons både från publiken och från Skogsstyrelsen, som i avslutningen sa att det kändes tryggt att ha entreprenörer som vi.

Vi är väldigt tacksamma för att vi fick vara med som föreläsare och det var bra både att få framställa våra synpunkter, och att i ett större forum få berätta om askåterföring från entreprenörens synvinkel.

STORT TACK TILL ALLA SOM LYSSNADE PÅ OSS!

Gå in på länken och se alla presentationerna från konferensen, här finns mycket nyttig information att läsa om: http://www.svo.se/episerver4/templates/SFileListing.aspx?id=41773

 
Med vänliga hälsningar
Askungen Vital AB

Henrik och Karina Pedersen
 

 

 

                   
 

Till toppen på sidan