Vi har haft besök från
British Columbia, Kanada!

 

En härlig småländsk vinterdag hade vi besök av Grant Nishio, en forskare vid FPInnovations www.fpinnovations.ca. Han hade hört talas om vårt företag och ville se hur vi har mött utmaningarna runt återföring av aska.

Det kanadensiska skogsbruket är väldigt annorlunda mot det svenska skogsbruket, eftersom de flesta kanadensiska skogar ägs av staten. Åttio procent av skogsbruket sker på allmän mark och är i huvudsak utlagd på entreprenad till de stora skogsbolagen. Det krävs stora skogsbolag i centrala och västra provinserna för att skörda och hantera den stora volymen med virke inom kriterier som fastställs av staten.

 Några av de stora utmaningarna för BC skogsindustri är relaterade till terrängen och avstånden. Hänsyn måste också tas till miljöfrågor och även First Nations urbefolkning, som har hävd på stora delar av skogsarealen i Kanada.

Energiproduktionen i BC är mestadels vattenkraft, men förnybara bränslen är en växande marknad även som export. Det kanadensiska skogsbruket är ännu så ungt och inte så intensivt som det svenska. De har därför inte sett de försurnings- och näringsförlusteffekter som kommer att bli ett växande problem i Sverige, med det stora uttaget av Grot och den långsamma utvecklingen av återföring av aska till skogen.

Vi är jätteglada för att ha haft besök från Kanada, och stolta över att vår verksamhet uppmärksammats så långt härifrån. Nu får vi hoppas att man även i Sverige får upp ögonen för att det behövs förändringar i det svenska skogbruket. Vi har något att bidra med i världen vad gäller hållbar utveckling!

I Sverige har vi lösningar och kompetens till att driva ett hållbart skogsbruk och energiproduktion…vi skall bara få de rätta ekonomiska incitamenten för att göra det, annars kan det bli för sent!!!

 Ett stort tack till Grant Nishio. 

 

 
  Grant Nishio från Kanada  
 

till toppen på sidan