Skogsstyrelsen
berättade om askåterföring
 i Sveriges Radio 26/2-2011

 

SKOGSBRUK

Aska räddar skog från försurning

Publicerat: lördag 26 februari kl 03:00

Skogsstyrelsen varnar för försurning om inte mer aska förs tillbaka till skogen. Idag används mycket av det som tidigare lämnades kvar i skogen - såsom grenar och toppar - till bioenergi. För att återupprätta balansen i skogen är det viktigt att askan från de värmeverk som eldar upp biobränslet återförs till skogen.

För att återupprätta balansen i skogen är det viktigt att askan från de värmeverk som eldar upp biobränslet återförs till skogen.
Därför är det viktigt att mer aska återförs, säger Hillevi Eriksson, klimatexpert på Skogsstyrelsen.
– Det allvarligaste är effekten är livet i avrinnande vatten där många arter slås ut när det är surare vatten, säger Hillevi Eriksson.
När skog avverkas
är det inte längre bara stockar som tas tillvara. Grenar, toppar och till och med rötter spelar en allt viktigare roll.
Det som tidigare fick ligga kvar på hyggena eldas nu upp och blir biobränsle i landets värmeverk.
Givetvis är det gynnsamt
för miljön eftersom det minskar utsläpp av fossil koldioxid. Men att hyggena rensas har också visat sig ha negativa miljöeffekter.
– Om man tar bort grenar och toppar kan man få en märkbar försurningseffekt, säger Hillevi Eriksson.
Förutom att bidra till försurning
har forskning visat att tillväxten i skogen blir lägre när hyggena rensas rena.
Men genom att återföra aska från värmeverken kan problemen lösas eftersom viktiga ämnen då förs tillbaka till skogen.
Det görs, men bara på en areal
som motsvarar en femtedel av den yta där hyggena rensas rena.
Förklaringen enligt Skogsstyrelsen är att värmeverken anser att det är för dyrt att återföra aska till skogen.
– Det är inte acceptabelt att så många värmeverk inte tar sitt ansvar, säger Hillevi Eriksson.

Om inte läget förbättras kan det bli aktuellt att ändra regelsystemet så det inte längre blir tillåtet att ta tillvara på grenar och toppar.
 – Det vore ju synd eftersom detta har förutsättningar att vara bra både för miljön och klimatet, säger Hillevi Eriksson.

Lyssna på radioklippet här: http://sverigesradio.se/sida/play.aspx?ljud=2928425
(länken fungerar ca 30 dagar)

Källa: SVERIGES RADIO, EKOT, David Svanberg, Jönköping

 

 

till toppen på sidan