Svenska EnergiAskor :
 Branschen är positiv till
återföring av aska till skog

 

Branschorganet Svenska EnergiAskor anser att återföring av aska till skog är viktigt och att den extra belastning som uttag av energi ur skogen innebär, bör kompenseras. Läs mer om detta här:
                    Branschen är positiv till askåterföring

Det är roligt att branschorganisationerna också börjar att stötta upp angående askåterföringen.
Alla kan i teorin se att askåterföring till skogen är rätt användning av aska som kommer från Grot-uttag från skogen, men varför händer det då inte i samma omfång som skulle behövas för att kompensera för näringsförlusten?

Som det framgår i detta inslaget är det pengarna som är styrande för om man vill återföra askan eller inte. Man väntar på att priserna skall minska och att effektiva system skall finnas… och att någon annan tar ansvaret! Det finns effektiva system, det är ekonomisk möjligt, men askåterföringen skall styras av marknadskrafterna, då det inte finns några lagar. Så länge askåterföring skall konkurrera mot andra billigare alternativa användningar av askan kommer vi aldrig ikapp!

Det som saknas är regelverk omkring uttag av GROT. Som det är i dag finns det ingen synkronisering mellan behovet av biobränslet och konsekvenserna av det beräknade uttaget. Man kör på för fullt med biobränsleuttag och räknar med att ”det löser sig… vi har massor av tid… någon annan får
betala….vi gör inget olagligt!!!” 

Som med all annan verksamhet blir det effektivt först när det handlar om stora mängder och logistiken är vältrimmad.

Tänk om det vore så enkelt att:

  • Alla som tog ut GROT ur skogen skulle lägga tillbaka aska svarande till den mängden de tog ut

  • De som eldar med GROT och bidrar till ett samhälle baserat på förnybara bränslen fick de bästa ekonomiska villkoren, via de ekonomiska styrmedel som den svenska regeringen har tillgång till

  • Det fanns ett separat och enkelt regelverk som BARA var för rent skogsbränsle, som gällde alla berörda intressenter på GROTENS väg från skogen och till den är tillbaka i skogen som aska.

Titta gärna på fliken ”vad är min roll” och tänk på hur du kan bidra. Titta även på senaste nytt och hör Skogsstyrelsens syn på saken.

Karina Pedersen
marknadsansvarig & eldsjäl Askungen Vital

 

 

till toppen på sidan