Artikel om askåterföring
i tidningen ATL

 

Det börja att klarna för de flesta att Grotuttaget inte stämmer överens med den mängd aska som återförs till skogen. Vi hoppas och jobbar fortfarande på att de politiska beslutstagarna kan se att detta inte kan lösas bara med marknadskrafternas hjälp.
Det måste bli en ändring i de ekonomiska styrmedlen för att rätta upp på obalansen. Om inte alla har uppfattat det ÄR DET PENGARNA som styr de flesta beslut som tas i alla verksamheter. Och även om verksamheter vill ha en snygg miljöprofil, blir den aldrig riktigt efterlevd om det är ekonomiskt mindre attraktivt  eller om åtgärderna för att uppfylla de moraliska förpliktelserna är för krångliga.
Se här vad Skogsforsk och Skogsstyrelsen har att säga om ämnet:


http://www.atl.nu/skog/askaterforing-kravs


 

 
     

till toppen på sidan