Tidningen Bioenergi har gjort en
serie artiklar om askåterföring
 

  Mats Thorner på tidningen Bioenergi har skrivit en serie artiklar om askåterföring som vi fått lov att publicera här nedan.  

 


Första artikeln, Bioenergi nr 1-2011, handlar om att bara en bråkdel av den aska som den skogsbränslebaserade energiproduktionen genererar, återförs till skogen. Detta trots lagstiftning och trots att svenska skogsmarker riskerar att på lång sikt utarmas när uttagen av energived, grot och stubbar ökar.
Läs artikeln här (PDF-fil)

Andra artikeln, Bioenergi nr 2-2011, handlar om att energiproducent-erna har olika strategier för askan. Hur de hanterar skogsbränsleaskor varierar starkt beroende på vem man frågar.
Läs andra artikeln här (PDF-fil)

Tredje artikeln, Bioenergi nr 3-2011, handlar om skogsägarnas syn på askåterföring. De stora skogsägarna och skogsförvaltarna är ense om behovet av askåterföring, men man agerar lite olika och ekonomin är hela tiden med i resonemangen.
Läs den sista artikeln här (PDF-fil)

 

 
  www.bioenergitidningen.se  

till toppen på sidan