Göteborgs-Posten gjorde ett reportage om
askåterföring då vi var i Kungsbacka
 
  Foto och text: Kajsa Sjölander Göteborgs-Posten  
  TUSEN TON ASKA I SKOGEN  
 
 • Göteborgs-Posten
 • KAJSA SJÖLANDER
 •  
       
     
   
  MOTVERKAR FÖRSURNING. Henrik Pedersen vid för Askungen Vital sprider nu tonvis av biobränsleaska i Kungsbacka. Askan motverkar försurning och tillför näring till skogen.

   

  Askspridning i skogsmark blir allt vanligare och just nu sprids 1 000 ton söder om Lygnern i Kungsbacka. Askan kommer från förbränning av biobränsle vid fjärrvärmeverken i Sävenäs och Kungsbacka.

  Enligt Naturvårdsverket har uttaget av grenar och toppar vid skogsavverkning i princip fördubblats under de senaste femton åren. Inom skogsnäringen kallas materialet för grot, vilket är en viktig biobränsleresurs vid fjärrvärmeverken.

  – I dag bedrivs nästan lite våldtäkt på skogen eftersom precis allt plockas ut vid avverkning, säger Henrik Pedersen, vd för Askungen Vital AB, som just nu befinner sig med två askspridningsmaskiner i skogarna kring Förlanda och Idala söder om sjön Lygnern.

  HAN POÄNGTERAR ATT ingen riktigt känner till konsekvenserna av de senaste årtiondenas intensiva skogsbruk.

  – Grotuttaget som vi gör nu ser vi resultatet av först om 50 år. Det är viktigt att vi är förutseende för att skogen ska ge en god produktion på längre på sikt.

  Henrik Pedersen har märkt av en attitydförändring under de senaste åren.

  – Skogsägarna börjar förstå vikten av att återföra aska från biobränsleförbränning till skogen, men vi skulle behöva sprida omkring 200 000 ton i Sverige. I dag återförs bara omkring 50 000 ton.

  SURT NEDFALL I kombination med ett allt mer intensivt skogsbruk har lett till försurning av naturen. Askan återför alla kalkverkande ämnen som tagits bort i samband med avverkning och kompenserar näringsbortfall.

  – Kvävet försvinner vid förbränningen, medan ämnen som magnesium, fosfor, kalium och kalcium finns kvar, berättar Henrik Pedersen.

  ASKAN KOMMER FRÅN Göteborg energis fjärrvärmeverk i Sävenäs och Statkrafts fjärrvärmeverk i Kungsbacka.

  – Det är alltså inte från värmeverket där man förbränner sopor, den askan kan innehålla alldeles för många farliga ämnen, utan från biobränsleverk som eldas med grot, säger Pedersen.

  Askåterföring är numera en förutsättning för att skogbränslet ska gälla som förnybart. För drygt tio år sedan stod Skogsstyrelsen för notan, men nu är det i stället fjärrvärmeverken och skogsägarna som betalar.

  – Det är en billig åtgärd i jämförelse med vilken nytta det gör för skogen, säger Henrik Pedersen.

  FÖRUTOM ATT TILLFÖRA näring gör askan att mindre kväve läcker ut i vattendragen genom att näringen binds på hyggena.

  – Askan sluter kretsloppet och jag tror att vi kommer att se mer av detta i framtiden.