I samarbete med:

 
  I ett hållbart samhälle är det ett måste att samarbeta för att få till de bästa lösningarna för att minska vår negativa klimatpåverkan. En förutsättning för att lyckas är att man förstår hur man i sin vardag påverkar miljön i de val man tar. Till exempel vilken energiproducent man väljer och hur och med vilket bränsle de producerar sin energi.

Marks Kraftvärme AB har gjort en broschyr där de förklarar hur de jobbar och vilka de jobbar med, för en hållbar framtid. Däribland Askungen Vital AB som återför deras aska till skogen.
Läs och bli inspirerade.

Se broschyren från Mark Kraftvärme AB genom att klicka på bilden nedan!