När man jobbar i skogen träffar man
 ibland på ovanliga varelser...