Vi vill minska vår klimatpåverkan!

 
 

 

Under 2019 har Askungen Vital fokuserat vårt miljöarbete på CO2-utsläppet våra maskiner och bilar genererar.

Det innebar att kontrollera ordentligt vilka bilar och maskiner som går att köra på HVO och det visade sig vara i princip alla våra fordon.

Så vi har börjat använda HVO på alla de ställen där det går att få tag på det. Det finns tyvärr inte på alla orter och miljövinsten minskar ju om vi måste köra långa stäckor för att tanka, så i år har det inte blivit så stor del bränsle vi har kunnat byta ut.

Men nu har vi fått bra koll på var det finns och vi hoppas och tror att tillgängligheten kommer att öka framöver.


KLIMATPÅVERKAN 2019: 169 015 [kg CO
2]

  • Hade vi bara använt diesel hade siffran varit 224 788 [kg CO2]

  • Genom att använda HVO har vi minskat klimatpåverkan
    med 55 773 [kg CO
    2]

  • Vi har förbrukat: Diesel: 60 053 liter, HVO 27 074 liter.  

 

Planen är att under 2020 övergå helt till HVO som drivmedel, så siffran på vår minskning av klimatpåverkan kommer se mycket bättre ut efter detta år. 

Se hur dina utsläpp kan minskas här:
https://www.miljofordon.se/ekonomi/drivmedelskalkyl/ 

Läs mer om att använda HVO HÄR:
https://www.miljofordon.se/tanka/tanka-hvo/