Tidningen Greppet var ute och gjorde
 ett reportage om vår verksamhet.
Text: Thomas Bergkvist Foto: Hedvig Westman