Slutseminarium "Bioenergi och kompensationsåtgärder"

 

Under 2009 har Skogsstyrelsen gjort en stor landstäckande utbildning av markägare, entreprenörer och tjänstemän. Utbildningen handlade om hur biomassauttag skall göras på ett hållbart sätt och hur markkemin, som försurning och vattenkvalitet, påverkas av ökade biomassauttag. 

utbildningsdag
Gunnar Thelin berättar om markkemi på en av utbildningsdagarna.
 Foto: Henrik Pedersen

I detta sammanhang är askåterföring en viktig del och vi tycker du skall ta dig tid att titta på föredragshållarnas presentationer från denna stora satsning.
Se länken i slutet på denna sida. 

Vi vill säga ett stort tack till alla de på Skogsstyrelsen och alla andra som har varit med och arbetat för att öka förståelsen för ett hållbart Biomassauttag, och hur viktigt det är att aska återförs till skogen. 

TREVLIG LÄSNING! 

Bioenergi och kompensationsåtgärder - www.skogsstyrelsen.se

 

     

          Till toppen på sidan