Är du en askproducent som eldar med rent biobränsle kan vi ta emot din aska för återföring till skogen. Vi arbetar med Sveriges alla biobränsleanvändare för att bidra till en bättre miljö. Askåterföring till skogen tar tillvara på skogens resurser.
De ämnen som trädet tagit upp medan det växte finns kvar i askan när trädet har bränts i ett värmeverk eller massabruk. Vi ser till att återföra askan till skogen, vilket gynnar utvecklingen och vitaliteten för skogsbeståndet.

Askungen Vital AB sköter hela kedjan från askutmatning till dess att askan är ute i skogen. Vi vet hur man sprider i skogen utan att orsaka skador på mark eller träd. Vi kan det här!
 

Hur gör man för att bli kund?
Du skickar oss en aktuell askanalys på stickprov tagna på olika ställen i askutmatningen. Vi bedömer sedan om analysen svarar överens med skogstyrelsens riktvärden.

Om analysen ok, avtalar vi ett möte, där vi presenterar Askungen Vital AB och ser hur arbetsgången är på värmeverket, sågverket eller massabruket, då tillgången till askan ligger till grund för kostnaden vi tar för att ta emot askan.

Sedan gör vi ett avtalsutkast som vi sänder till er för genomsyn, och eventuella ändringar görs.När vi är överens om avtalets innehåll, skickar vi ett färdigt avtal som ni skriver på och returnerar.
Nu är ni kund hos Askungen Vital AB.


  Klicka på bilden ovan och titta på filmen om vår verksamhet!  
     
   

Klicka på bilden ovan och läs broshyren om vår verksamhet. (Pdf)

     
             
Vi har lång erfarenhet av askåterföring. För att sluta det kretslopp man påbörjar när man utvinner energi ur skogsråvara, måste askan återföras till skogen.