Skogsdag med e.ons miljösamordnare
Den 2/10-2007 hade vi skogsdag där miljösamordnare från e.on kom ut och fick se hur askåterföring går till.
 


Bo Pedersen presenterar Askungen Vital AB.


Lite fika hör till när man är i skogen.

   
   

Lars Göran Turesson, pensionerad planerare och pionjären inom askåterföring på Skogsstyrelsen och Mathias Persson från den yngre men lika kompetente generationen planerare på Skogsstyrelsen kompletterande varandra väldigt bra i presentationen av Skogsstyrelsens arbete med att sprida kunskapen om askans nytta i skogen. De svarade även på frågor från e.on.

   
   

 

Tack för en inspirerande dag, det är alltid roligt att träffa sina kunder och visa hur vi tillsammans
             sluter kretsloppet.


HAR DU FUNDERINGAR OM HUR ASKÅTERFÖRING FUNGERAR ?

Vi arrangerar gärna skogsdagar för värmeverk, skogsföreningar, kommuner etc.
Kontakta oss på tfn. Henrik Pedersen 070-31 21 740, Bo Pedersen 070-31 21 730