Vi tycker att man som privat företag också har ett socialt ansvar i samhället.
Detta bidrar vi till genom att sponsra föreningsverksamheten lokalt, både för att hålla vårt närområde levande och för att ge ungdomar möjlighet till att få en meningsfull fritid.
Vi tror på att en god barndom är grunden till ett gott liv därför stöttar vi även projekt som kan hjälpa utsatta barn nationellt och internationellt.


 
 
 
     Vi har lång erfarenhet av askåterföring. För att sluta det kretslopp man påbörjar när man utvinner energi ur skogsråvara, måste askan återföras till skogen.