Även hur man tar ut askan från pannan har betydelse för den fortsatta användningen. Askan kan antingen tas ut som den är, torrutmatas, eller i samband med utmatningen fuktas med vatten, våtutmatas.

Torrutmatad aska är svårhanterad, då den dammar och i samband med detta kan orsaka arbetsmiljöproblem och skador på t.ex. hud och ögon. Torrutmatad aska med hög kolhalt kan också vid felaktig utmatning eller förvaring lätt ta eld. Den kan först återföras till skogen om den blöts, då det är i kontakten med vatten som askan härdar.

Vi tar inte emot torr aska längre, då risken för brand är alldeles för stor.  

Våtutmatad aska är enklare att hantera, men om härdning startar spontant i askan är det svårt att producera en enhetlig produkt. Därför är det bäst att askan inte lagras i container utan helst ramlar ner i en betong- eller metallkasun (ett slutet utrymme där man kan köra in med en hjullastare).

         
 
Vi har lång erfarenhet av askåterföring. För att sluta det kretslopp man påbörjar när man utvinner energi ur skogsråvara, måste askan återföras till skogen.