Som energiproducent får du betala i storleksordningen 400-700 kr/ton när din bioaska återförs till skogen.

Då ingår att Askungen Vital AB tar över allt ansvar för askan och ser till att den kommer ut i skogen där den behövs som bäst och förbättrar förutsättningarna för långsiktigt hållbara energiuttag från skogen.

Vad får man då för sina pengar?
När ni har lämnat er godkända aska på vårt upplag, tar Askungen Vital AB över allt ansvar för askan; härdning, siktning, krossning, transporten till skogen och slutligen spridningen av askan.

Då kan ni sedan i er miljörapport skriva att ni återför askan till skogen, en rekommendation som också är inskriven i ISO 14000.

Vi lägger upp alla våra kunders loggor på vår hemsida och länkar till dem, så alla lätt kan se vilka energibolag som tar ansvar för naturen och hjälper oss att sluta det ekologiska kretsloppet.

Varje år får ni ett inramat diplom på hur många ton aska ni har återfört till skogen, som bevis på att ni gör en insats för miljön.

Om ni vill visa era kunder att ni gör något bra för miljön, har vi tagit fram en logga som ni kan lägga på er hemsida. I dessa klimattider är det väldigt bra reklam. Kontakta webbansvarig så skickar vi den via mejl.

 
                            
Vi har lång erfarenhet av askåterföring. För att sluta det kretslopp man påbörjar när man utvinner energi ur skogsråvara, måste askan återföras till skogen.