engindex.htm 
   
   
 
Askan körs från värmeverket eller sågverket till ett av våra upplag. Där skall den ligga minst 3 månader. Man gör detta för att askan skall härda och då få en annan kemisk sammansättning; bli mindre basisk.
                       

När askan är färdighärdad krossas och siktas den, så kornstorleken inte skadar träden och så att den upptas optimalt i skogsmarken.
Aska som sprids i skogen ska vara behandlad så att akuta skador på mark och vegetation, liksom mekaniska skador på träd undviks.

Riktmärket är att askprodukten ska lösas upp under en period av 5 - 25 år i fält. Vidare ska upplösningshastigheten vara så pass långsam att inga akuta oönskade effekter uppstår efter spridningen. Dåligt härdade askor kan skada flora och fauna och öka risken för utlakning av näringsämnena i askan.
 
Hur utförs det?
Efter samråd med Skogsstyrelsen väljs lämpliga bestånd ut. Området kartläggs och behandlingsmetoden, samt mängden material bestäms.
Markägaren får ett analysprotokoll på spridet material. Detta fås före eller efter spridning.
 
Transport till skogen
Vi använder oss av lastbil med lastväxelflak, som bara kör på skogsbilvägar.
Vi kör i skogen under hela året, men den mesta aska sprids om sommaren. Vi är beroende av vädret och vid tjällossning eller när det regnat väldigt mycket kör vi inte i skogen, då det är stor risk för att skogsbilvägarna förstörs.
Även snötäckta vägar kan sätta stopp för spridning då det kan bli för halt.


Fotograf: Hedvig Westman Mediaspjuth

Askan lastas på växelflak som transporteras ut till skogen. Spridaren kör till och från växelflaken där den lastar innan den kör längre in i skogen, där lastbilen inte kommer fram. Våra spridningsfordon är små och smidiga och gör liten åverkan på naturen.
Vi lossar aldrig aska direkt på marken, för att inte få grus och sten med i askan, som vid spridning kan skada träden.

Därefter sprids det med någon av våra spridarmaskiner.
Själva spridningen ska utföras på sådant sätt att skador på mark och vegetation undviks. Askåterföring bör utföras så att askan sprids jämnt.


Fotograf: Hedvig Westman Mediaspjuth
 
Resultat?
Ganska omedelbart kommer den övre delen av marken att få ett förhöjt pH-värde, vilket minskar giftverkan av väte och aluminium på trädrötterna.
Tillförsel av kalium och spårämnen tas upp av träden vilket gynnar utvecklingen och vitaliteten.

Träden mår bättre och i vissa bestånd kan man få tillväxteffekter!
Vi har lång erfarenhet av askåterföring. För att sluta det kretslopp man påbörjar när man utvinner energi ur skogsråvara, måste askan återföras till skogen.