Hur fungerar det?
Är du skogsägare har du möjlighet att återföra aska till din skog.
Vi samarbetar med olika energibolag, massabruk och sågverk. Vi lagrar, bereder och återför deras aska till skogen. Som du ser i vår kundlista har vi många kunder, spridda över en stor del av landet. Dessa kunder transporterar sin aska till våra upplag där askan lagras i 3 månader. Därefter sprider vi den på områden planerade av Skogsstyrelsen (eller i vissa fall av godsförvaltare som själva har planeringsverktyg och kan planera sina egna områden, men bara efter samråd med Skogsstyrelsen).

Vi tar hänsyn till din skog
Vi är väldigt måna om inte att skada din skog, därför kör vi med små maskiner med lågt marktryck, så att vi minimerar skadorna på naturen. Vi lämnar hellre ett område utan att sprida aska än att förstöra träd eller mark om terrängen till exempel är för blöt.

Även fornlämningar som stenrösen och gamla torpargrunder är viktiga att värna om för kommande generationer. Därför är detta alltid utmärkt på Skogsstyrelsens kartor, och GPS i maskinen säger exakt var vi befinner oss, vilket är ett utmärkt hjälpmedel till att undvika att köra på fel ställen. Även i vår maskin utan GPS kan vi navigera i skogen, då vi har duktiga och kunniga maskinförare.

Logistik
För att vi skall få den bästa logistik får du alltid aska som produceras så nära dig som möjligt. Därmed är inte sagt att bränslet kommer från din skog, men sammansättningen av näringsämnena kommer att vara ungefär densamma och du är alltid säker på att askan är enligt Skogsstyrelsens Rekommendationer.

För att det skall vara miljömässigt och ekonomisk försvarligt att flytta maskiner och transportera aska till ett spridningsområde, skall det vara ca 100 hektar. Områden skall vara relativt sammanhängande så vi får så få trailerflyttningar  som möjligt, vilket gör spridningen mest effektiv.

Med detta är inte sagt att den som har lite skogsmark aldrig får chans att få aska till sin skog. Är man flera grannar som anmäler sitt intresse och får ihop ungefär 100 hektar kommer vi gärna och återför aska till ert grannskap, och detta område prioriteras lika högt som en stor skogsägares område. Därför är det viktigt att du anmäler ditt intresse till oss och ser till att så många grannar som möjligt också gör det. Som stor skogsägare har du den fördelen att du kan välja att askåterföra utan att ha arealstorleken som hinder.

Planering

Då planeringen kan ta lång tid och tillgången till aska ibland är liten, kan det göra att det tar en tid innan du kan få aska återförd till din skog, så är det viktigt att du anmäler ditt intresse redan nu.

Vi tar mot din intresseanmälan och ger dig en indikation om när du kan förvänta dig att få aska återförd till din skog. Det kan ta allt från 3 månader upp till 2 år, beroende på vilken asktillgång det finns.

Även om du inte lyckas att få ihop 100 hektar tillsammans med grannarna, är det viktigt att du skickar din intresseanmälan till oss. Vi vill att alla skall ha möjlighet att få aska och om det behövs information till grannarna kan vi och Skogstyrelsen gärna hjälpa till, genom att hålla en skogsdag, där ni kan samlas och få veta mer om hur det fungerar och vilka fördelar askåterföring har.

Det kan även vara så att din skog kanske ligger nära ett annat område som är planerat eller skall planeras.
             
Vi har lång erfarenhet av askåterföring. För att sluta det kretslopp man påbörjar när man utvinner energi ur skogsråvara, måste askan återföras till skogen.