AVGIFTER:
Startavgift:
500 kr/markägare
(oavsett storlek
och antal fastigheter).

Planeringskostnad
samt aska:
395 kr/hektar
 
     
Du som markägare har rätt till att få aska tillbaka till din skog när du har tagit ut GROT. De näringsämnen som försvann från din skog när inte grenar och toppar fick lov att brytas ned, finns kvar i askan efter förbränning.

I förhållande till de pengar du tjänade när du tog ut GROT är det försvinnande lite du betalar för att få livsviktiga näringsämnen tillbaka till din skog. Du får ju även en chans att till ett lågt pris inventera din skog.

Vi har en startavgift på 500 kr/markägare (oavsett storlek och antal fastigheter) och sedan 395 kr/ hektar för både planering och aska.

Skulle du köpa dessa ämnen i handelsgödsel hade det kostat dig ca 3600 kr/hektar med nuvarande priser på gödsel.

Har du tankar på att skogsgödsla har vi ett utmärkt samarbete med Gunnar Thelin, som även är vår miljökonsult. Ofta är det en bra åtgärd att i samband med askåterföring tillföra kväve eller annat näringsmedel som din skog behöver. Gunnar kan även vara till hjälp med att ta mark och barrprov som visar hur din skog mår. 
           
 
             
Vi har lång erfarenhet av askåterföring. För att sluta det kretslopp man påbörjar när man utvinner energi ur skogsråvara, måste askan återföras till skogen.