Biobränslekraftvärmeverket Moskogen,
 en länk i det skogliga kretsloppet.
2009-04-03

 

 


Den 3:e april  var vi inbjudna av Skogsstyrelsen till att visa upp hur askåterföring fungerar i praktiken. Denna gång hade vi i samband med Kalmar Energis stora nybyggda kraftvärmeverk Moskogen i Kalmar, möjlighet att vara med till att visa och berätta om vårt arbete ute i skogen. 

Det var en härlig dag med sol och värme och 120 markägare var anmälda till detta evenemang. Alla blev indelade i två grupper och de fick västar och hjälmar som skulle bäras av säkerhetsskäl under dagen. På förmiddagen fick den ena gruppen information om Kalmar Energis verksamhet. De berättade om byggprojektet med Moskogens Kraftvärmeverk och att de alltid återför deras aska till skogen.


 Kalmar Energi hade visning av Moskogens byggnader och lagringsplatser

Den andra gruppen fick samtidigt information av Gunnar Thelin från Ekobalans om närings-balanser i marken. Här visades ett dataprogram som kan räkna ut hur mycket näringsämnen som försvinner vid uttag av stamved, GROT och stubbar. Han visade även hur mycket aska man måste lägga tillbaka för att upprätthålla näringsbalansen i marken. Sedan bytte grupperna plats så att alla fick samma information.

Efter lunch var det visning av Moskogens Kraftvärmeverks byggnader och lagringsplatser. Det förklarades hur verksamheten kommer att bedrivas när verket tas i bruk under hösten 2009. 


Bo och Henrik berättade om Askungen Vitals verksamhet
och visade hur spridningen går till i praktiken.

På eftermiddagen var det dags att berätta om Askungen Vitals verksamhet och visa hur askåterföring fungerar i praktiken. Även här hölls informationen i två grupper.  

Vi började med att visa spridning med vår nya maskin John Deere 810. Sedan beskrev Bo och Henrik hur vi, Askungen Vital, bedriver vår verksamhet. I frågestunden dök det upp det många frågor om askåterföring och förhoppningsvis fick alla som deltog bra information om varför askåterföring är så viktig, och att markägaren har en väldigt viktig roll när det ekologiska kretsloppet skall slutas.


Det kom upp många frågor om askåterföring som Bo och Henrik gärna svarade på.

Kalmar Energi AB måste verkligen framhållas för sitt stora engagemang för att återföra bioaska till skogen. De har jobbat ihop med Askungen Vital AB länge och varit en av pionjärerna inom askåterföring, då de redan i ett tidigt skede förstod att askåterföring är ett måste för att hålla skogen livskraftig. 

Ett varmt tack till Kalmar Energi AB och Skogsstyrelsen för att vi fick komma och visa hur askåterföring går till i praktiken!

Är du som markägare intresserad av att återföra aska till din skog, kan du gå in på fliken
FÖR MARKÄGARE och fylla i en intresseanmälan som du sedan skickar till oss. 

Kom ihåg att det bara är tillsammans vi kan sluta det ekologiska kretsloppet!

 
Med vänliga hälsningar
Askungen Vital AB

Henrik och Bo Pedersen
 

 

 

                   
 

Till toppen på sidan