Vi vill minska vår klimatpåverkan!

 
 

 

Under 2020 har Askungen Vital fokuserat miljöarbetet ännu mer på CO2-utsläppet våra maskiner och bilar genererar.

HVO finns nu på de flesta ställen där vi är och arbetar, så vi har bytt ut en väldigt stor del av dieseln i år, 84%!


KLIMATPÅVERKAN 2020: 57 019 [kg CO
2]

  • Hade vi bara använt diesel hade siffran varit 172 873 [kg CO2]

  • Genom att använda HVO har vi minskat klimatpåverkan
    med 115 854 [kg CO
    2]

  • Vi har förbrukat: Diesel: 10 765 liter, HVO 56 240 liter.  

 

Jämför gärna siffrorna med förra årets resultat HÄR

Se hur dina utsläpp kan minskas här:
https://www.miljofordon.se/ekonomi/drivmedelskalkyl/ 

Läs mer om att använda HVO HÄR:
https://www.miljofordon.se/tanka/tanka-hvo/