Vi vill minska vår klimatpåverkan!

 
 

 

Under 2021 har Askungen Vital fokuserat miljöarbetet ännu mer på CO2-utsläppet våra maskiner och bilar genererar.

HVO finns nu på de flesta ställen där vi är och arbetar, så vi har lyckats byta ut 85 % av vårt bränsle till HVO.

 


KLIMATPÅVERKAN 2021: 51 613 [kg CO
2]

  • Hade vi bara använt diesel hade siffran varit 162 233 [kg CO2]

  • Genom att använda HVO har vi minskat klimatpåverkan
    med 110 620 [kg CO
    2]

  • Vi har förbrukat: Diesel: 9182 liter, HVO 53 699 liter.  

 

Jämför gärna siffrorna med tidigare års resultat nedan:
2019
2020

 

Se hur dina utsläpp kan minskas här:
https://www.miljofordon.se/ekonomi/drivmedelskalkyl/ 

Läs mer om att använda HVO HÄR:
https://www.miljofordon.se/tanka/tanka-hvo/