Vi vill minska vår klimatpåverkan!

 
 

 

Under 2022 har Askungen Vital fokuserat miljöarbetet ännu mer på CO2-utsläppet våra maskiner och bilar genererar.

HVO finns nu på de flesta ställen där vi är och arbetar, så vi har lyckats byta ut 84 % av vårt bränsle till HVO.

 


KLIMATPÅVERKAN 2022: 49 943 [kg CO
2]

  • Hade vi bara använt diesel hade siffran varit 151 175 [kg CO2]

  • Genom att använda HVO har vi minskat klimatpåverkan
    med 101 232 [kg CO
    2]

  • Vi har förbrukat: Diesel: 9 453 liter, HVO: 49 142 liter.  

 

Jämför gärna siffrorna med tidigare års resultat nedan:
2019
2020
2021

 

 

Se hur dina utsläpp kan minskas här:
https://www.miljofordon.se/ekonomi/drivmedelskalkyl/ 

Läs mer om att använda HVO HÄR:
https://www.miljofordon.se/tanka/tanka-hvo/