Utan kompensation av förlorad näring sjunker tillväxten i nästa skogsgeneration.

 
  Är du markägare, askproducent eller vill du veta mer om att återföra aska till skogen? Vi arbetar med Sveriges alla biobränsleanvändare för att bidra till en bättre miljö. Askåterföring till skogen tar tillvara på skogens resurser.  
   
 
  Askåterföring är en förutsättning för att skogbränslet ska gälla som hållbart.
Det ger dubbel samhällseffekt; förnybar energi och inget avfall. Äkta cirkulär ekonomi.


En extra bonus är att askåterföring påverkar flera av Sveriges miljömål positivt; Bara naturlig försurning, levande skogar, levande sjöar och vattendrag och en giftfri miljö.

När Askungen Vital AB ingår i ett samarbete är det en garanti för att askan alltid sprids i skogen, så att näringsämnena som tagits från skogen ges tillbaka igen.

Som energiproducent, markägare och medveten energikonsument kan DU göra en skillnad om du väljer Askungen Vital AB.

Välkommen att ta hållbarhetsarbetet till en ny nivå!
  2018-04-26 Miljönytta skriver: Aska från biobränslen gör nytta i skogen. Läs här!

2018-04-26
Artikel från Smålands näringsliv: Askungen ett företag för hållbarhet i skogen. Läs här!

2018-03-20
Ny maskin i vår maskinpark. Se den här!

2017-12-07
Läs artikeln om askåterföring i det nyaste numret av Skogseko, som är Skogsstyrelsens tidning. Askungen Vital AB har i många år berättat om snedvridningen i konkurrenskraften för askåterföringen. Hjälp oss att driva utvecklingen mot en hållbar framtid.
Läs Skogseko HÄR!  

Alla nyheter
 
 
 
Vi har lång erfarenhet av askåterföring. För att sluta det kretslopp man påbörjar när man utvinner energi ur skogsråvara, måste askan återföras till skogen.
uppdaterad senast 2018-04-26
AmazingCounters.com