Utan kompensation av förlorad näring sjunker tillväxten i nästa skogsgeneration.

 
  Är du markägare, askproducent eller vill du veta mer om att återföra aska till skogen? Vi arbetar med Sveriges alla biobränsleanvändare för att bidra till en bättre miljö. Askåterföring till skogen tar tillvara på skogens resurser.  
   
 
 
Askåterföring är en förutsättning för att skogbränslet ska gälla som hållbart.
Det ger dubbel samhällseffekt; förnybar energi och inget avfall. Äkta cirkulär ekonomi.


En extra bonus är att askåterföring påverkar flera av Sveriges miljömål positivt;

    Bara naturlig försurning   Levande skogar   Levande sjöar och vattendrag  En giftfri miljö

När Askungen Vital AB ingår i ett samarbete är det en garanti för att askan alltid sprids i skogen, så att näringsämnena som tagits från skogen ges tillbaka igen.


Som energiproducent, markägare och medveten energikonsument kan DU göra en skillnad om du väljer Askungen Vital AB.

Välkommen att ta hållbarhetsarbetet till en ny nivå!  
 

 

2024-01-22 Under 2023 har vi bytt ut 64,89% av vårt bränsle till HVO.
Läs mer här!  

2023-01-18 Under 2022 lyckades vi byta ut 84% av vårt bränsle till HVO.
Läs mer här!

2022-05-04 Tidningen Greppet var ute och gjorde ett reportage om oss.
Läs mer här!

2022-02-08 Under 2021 lyckades vi byta ut 85% av vårt bränsle till HVO.
Läs mer om det här! 

2021-05-06 Under de senaste veckorna har vi sett flera medieinslag som varit negativa till biodrivmedel. I går sände TV4 ett inslag som handlade om fossil vätgas i HVO. I bifogat informationsblad redogör Energifabriken för deras fakta kring produktion och klimatberäkning av HVO.
Läs mer här!

Alla nyheter 
 
 
 
Vi har lång erfarenhet av askåterföring. För att sluta det kretslopp man påbörjar när man utvinner energi ur skogsråvara, måste askan återföras till skogen.
uppdaterad senast 2024-05-20